Đã hoàn trả mặt bằng đúng ranh giới

Vừa qua, Trung tâm truyền thông tỉnh nhận được đơn của bà Trần Thị Mơ (trú tổ 7, khu 5, phường Hà Lầm, TP Hạ Long) kiến nghị liên quan việc thi công Dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm đã xúc vào đất của gia đình nhưng không giải quyết thỏa đáng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.