Xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh (1947 - 2007)
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Ba, 06/07/2010 (GMT+7)
QTV - Đây là cuốn sách được nghiên cứu, biên soạn công phu, tái hiện quá trình ra đời, phát triển trưởng thành và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân sự tỉnh qua các thời kỳ. Qua đó tổng kết, đánh giá và khẳng định vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo LLVT địa phương và sự nghiệp quân sự, quốc phòng.

Cuốn sách cũng tổng kết nhiều bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành chiến tranh nhân dân chống ngoại xâm, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh.

Cuốn sách dày 560 trang với trên 20 trang ảnh tư liệu, trong đó có nhiều ảnh tư liệu quý; là cuốn lịch sử đảng bộ quân sự cấp tỉnh đầu tiên trong Quân khu 3 được xuất bản nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015.

Huỳnh Chí Thiện

.
.
.