Đẩy mạnh tuyên truyền về "Ngày Sách Việt Nam 21-4"

Thứ Năm, 27/03/2014, 18:58 [GMT+7]
QTV - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Công văn số 1372/UBND-VX1 về tuyên truyền “Ngày Sách Việt Nam 21-4”.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng, thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về “Ngày Sách Việt Nam 21-4” nhằm đề cao tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn cũng như khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.
ngay sach
"Ngày Sách Việt Nam" được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng. 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thư viện Quảng Ninh tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” phù hợp, nhất là các đối tượng học sinh, sinh viên tại Thư viện Quảng Ninh.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục và tuyên truyền, đưa tin, bài về sự kiện “Ngày Sách Việt Nam” trước, trong và sau ngày 21-4 hàng năm./.
 
Nguyễn Văn Điệp
 
 
.
.
.
.
.
.