Thứ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn khảo sát khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Thứ Sáu, 17/04/2015, 19:41 [GMT+7]

QTV - Ngày 17/4, tại Thành phố Móng Cái, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn cùng lãnh đạo Vụ kiến trúc, Cục phát triển đô thị, Viện quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia đã có cuộc làm việc tại Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để khảo sát khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Cùng tham gia làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Thông - Phó chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Thành phố Móng Cái và nhiều sở, ngành, đơn vị tư vấn.

DSC_9580.JPG
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cùng đoàn công tác nghe các đơn vị tư vấn trình bày đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Tại Thành phố Móng Cái ,Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cùng đoàn công tác đã nghe  các đơn vị tư vấn trình bày đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Đây là đồ án do UBND tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ cho UBND thành phố Móng Cái phối hợp huyện Hải Hà, các Sở, Ngành của tỉnh Quảng Ninh và 02 đơn vị Tư vấn là: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế SalVaDor và cộng sự (S.Design) nghiên cứu ý tưởng quy hoạch. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Viup) lập toàn bộ nội dung Đồ án quy hoạch đảm bảo cập nhật đầy đủ các định hướng phát triển của hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh, các quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái (đang trình duyệt song song), quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực có liên quan; đảm bảo các nội dung yêu cầu theo nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn và đoàn công tác khảo sát thực địa tại Móng Cái
Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn và đoàn công tác khảo sát thực địa tại Móng Cái

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn cùng đoàn công tác  cũng đã  tiến hành khảo sát thực địa nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố Móng Cái, Huyện Hải Hà. Trong đó, đoàn công tác tập trung khảo sát thực địa khu vực thi công Cầu Bắc Luân II;  Bến Lục Lầm (Phường Hải Hòa); bến Mũi Ngọc (Phường Bình Ngọc); hai xã Đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung; dọc tuyến biên giới Bắc- Hải Sơn (Móng Cái), Hồ Tràng Vinh, Bắc Phong Sinh (Hải Hà), khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà và một số địa điểm quan trọng khác….

Cuộc khảo sát thực địa của Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Đình Toàn nhằm chuẩn bị tốt nội dung cho Hội đồng thẩm định cấp Bộ để trình Chính Phủ phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trong thời gian tới.

Thu Hằng - Đài Móng Cái

.
.
.
.
.
.