Để một mùa huấn luyện mới thành công

Ngày 1/3 hằng năm, LLVT tỉnh lại sôi nổi khí thế ra quân huấn luyện. Để có một mùa huấn luyện mới thành công, các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương chuẩn bị nhân lực, vật lực, quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, ra quân quyết thắng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.