Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/2/2020

Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/2/2020

.
.
    .
.
.
.
.
.
.