Bản tin thời sự 19h45', ngày 14/8/2019

.
Thời sự truyền hình: 14/08/2019 20:06
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 14/8/2019

.
.
.
.