Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/11/2019

.
Thời sự truyền hình: 20/11/2019 20:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/11/2019

.
.
.
.