Âm hưởng thơ ca từ Bích Động thi xã

Thứ Tư, 30/10/2019, 08:34 [GMT+7]
.
.

Từ 7 thế kỷ trước, ở Đông Triều đã hình thành một tổ chức thơ đầu tiên của nước ta mang tên Bích Động thi xã. Và CLB thơ Bích Động hôm nay đã gìn giữ, kế tục và phát triển mạch ngầm văn hóa trên mảnh đất Đông Triều.

.
.
.
.
.
.
.
.