Lễ hội đền An Sinh

Thứ Ba, 08/10/2019, 16:13 [GMT+7]
.
.

Đền An Sinh (xưa gọi là điện An Sinh) được xây dựng vào thế kỷ XIV, là nơi thờ Ngũ vị hoàng đế và Khâm Minh Thánh Vũ Hiển Đạo An Sinh Vương Trần Liễu, xung quanh là hệ thống các di tích lăng mộ, điện miếu, chùa, quán, am, tháp của nhà Trần.

.
.
.
.
.
.
.
.