Đất và người Quảng Ninh: Cụm di tích lịch sử Đông Triều (Phần 2)

Chủ Nhật, 24/11/2019, 11:50 [GMT+7]
.
.

Đông Triều là vùng đất có lịch sử lâu đời vùng Đông Bắc, là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi.

.
.
.
.
.
.
.
.