Hành trình 60 năm trường THPT Hòn Gai

Thứ Sáu, 08/11/2019, 13:50 [GMT+7]
.
.

Sau hành trình 60 năm, Trường THPT Hòn Gai lại viết tiếp những trang sử vẻ vang, đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh  và đất nước.

.
.
.
.
.
.
.
.