Khát vọng thoát nghèo của chàng trai dân tộc Mường ở Ba Chẽ

Thứ Tư, 27/11/2019, 16:04 [GMT+7]
.
.

"Đã là người trẻ, có sức khỏe, có ý chí khát vọng thì không được phép nghèo", đó là suy nghĩ của chàng trai Nguyễn Văn Hậu, người dân tộc Mường tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ.

.
.
.
.
.
.
.
.