Những người lưu giữ tranh mực nho giấy dó Hạ Long

Thứ Sáu, 06/12/2019, 16:33 [GMT+7]
.
.

Khởi đầu từ sự cần thiết cho ý tưởng làm một phòng tranh phục vụ khách du lịch tại làng chài Vung Viêng trên Vịnh Hạ Long vào năm 2009, nhóm 3 họa sĩ Hòn Gai gồm Nghiêm Vinh, Tùng Lâm và Việt Hùng đã duy trì hoạt động nhóm tròn 10 năm qua, lưu giữ tranh mực nho giấy dó Hạ Long.

 

.
.
.
.
.
.
.
.