Vovinam - Việt võ đạo: Niềm tự hào võ thuật Việt Nam

Thứ Hai, 30/12/2019, 15:29 [GMT+7]
.
.

Vovinam – Việt võ đạo là môn phái võ thuật của người Việt có lịch sử phát triển hơn 80 năm ở các địa phương trong cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Tại tỉnh Quảng Ninh, Vovinam bắt đầu xuất hiện năm 2005. Qua 14 năm phát triển, phong trào tập luyện môn võ Vovinam tại Quảng Ninh đã gặt hái được thành tích đáng ghi nhận. 

.
.
.
.
.
.
.
.