Nghệ nhân Đặng Thị Tự - Kho báu lưu giữ hát nhà tơ

Thứ Sáu, 31/01/2020, 14:22 [GMT+7]
.
.
Bà Đặng Thị Tự là nghệ nhân đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Bà cũng là người duy nhất ở xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh còn nhớ được 9 làn điệu cổ của hát nhà tơ - hát, múa cửa đình.

.
.
.
.
.
.
.
.