Về miền Tiên Yên xanh (phần 2)

Thứ Tư, 29/01/2020, 16:20 [GMT+7]
.
.
Tiên Yên là huyện miền núi, có địa hình trải dài trên cả 3 vùng: Miền núi, đồng bằng và ven biển. Nhờ thế, Tiên Yên có nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc, đa dạng, tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách.

.
.
.
.
.
.
.
.