Du lịch Việt Nam đang "vượt bão" giữa "tâm bão"

Chính giữa "cơn bão" COVID-19, du lịch Việt Nam đang chứng minh thương hiệu điểm đến an toàn là lợi thế cạnh tranh của mình và là khoảng lặng để tìm ra cơ hội mới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.