Nâng cao chất lượng nạp nổ mìn bằng cơ giới hóa

Để nâng cao chất lượng nạp nổ mìn đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện nay, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả (Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin) đang triển khai nhiều giải pháp...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.