Cách truy cập video hướng dẫn học sinh Tiểu học ôn tập kiến thức tại nhà

Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sản xuất video hướng dẫn học sinh tiểu học ôn tập, tự học trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.