Nỗ lực của lực lượng quân y

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành Quân y nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, duy trì thường xuyên quân số khoẻ đạt 98,8% trở lên.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.